Sau khi một ticket được tạo trên hệ thống thì bạn sẽ nhận được một email chứa đường link dẫn đến ticket đó trên hệ thống helpdesk.

Lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống, bạn cần phải tạo mật khẩu. 

Các bước để đăng nhập và theo dõi ticket.

Bước 1: Click vào đường link có trong email.

Bước 2: Click vào forgot password.

Bước 3: Nhập email và click vào reset my password. 

Hệ thống sẽ gởi một email cho bạn. Xin vui lòng click vào đường link trong email hoặc copy đường link để dán vào trình duyệt.

Bước 4: Một giao diện sẽ được mở ra để bạn có thể thiết lập mật khẩu và nhấn nút UPDATE & LOG IN

Sau đó hệ thống sẽ tự động đăng nhập.


Chú ý: Lần đăng nhập kế tiếp bạn chỉ cần điền email và mật khẩu để đăng nhập, không cần thiết lập lại mật khẩu.